Kort om gabioner:

Gabioner er nettingkasser som kan fylles med stein, grov grus eller annet egnet fyllmateriale. Dette er en eldgammel og solid byggeteknikk som har blitt meget populær i Europa og Norge. Ordet gabion stammer fra Italia og betyr bur, kister eller bokser fylt med masse, stein eller sand. gabion Gabion kan fylles opp med stein for bygging av gjerde, steinvegg, støttemur, støyskjem, dammer, jordskred sikring, flom sikring med mer. Gabionene kan stables oppå hverandre, bindes sammen enten med spiralfjærer, ståltråd eller C klips. De kan brukes både som dekorative vegger, fasader og også som en del av hagen eller gårdsplass i form av sittebenker, blomsterbed og kantsteiner.

Gabioner kan brukes til å lage støttemurer, gjerne med 1-2 grader fall mot bakenforliggende terreng, eller settes med 4-5 cm innrykk for hvert skift. De kan også legges flatt på bakken som erosjonssikring for å sikre at jordmasser ikke blir skylt vekk av vannmasser. Gabioner kan benyttes til alt fra støttemur, hageprosjekter, støyskjerming, fasader og til flomsikring. Gabioner er meget kostnadseffektivt valg for erosjonssikring. De fleste typer gabioner og nettingkasser leveres flatpakket med alt nødvendig tilbehør, unntatt fyllmasser. Disse leveres oftes fra lokalt sandtak eller steinbrudd. Enkelte byggevare forretninger selger finere sorterte fyllmasser i "bigbag" storsekk som også kan brukes.

Vikre Handel AS fører de mest brukte gabion størrelsene som lagervare. Flatpakket med 2 komplette gabioner / nettingkasser i en eske av kartong. Vi lagerfører hovedsakelig 2 typer nettingåpninger som er 5x10 cm og 5x5 cm. gabion
For nettingåpning / maskeåpning 5x10 cm kan bruke litt større kulestein / elvestein / maskinkult. For den mindre åpningen 5x5 cm kan man bruke grov grus str. 32-64 mm eller større masser.
En nettingkasse / gabionmur kan håndstables, fylles opp med spade eller en minigraver.
Gabion kassen er laget av galvanisert ståltråd. Det er viktig med rustbeskyttelse for å forlenge levetiden. Galvanisering sørger for lang levetid. Vi fører to typer galvanisering. Den mest vanlige er «HOT DIP» som gir en beskyttelse som er 30 ganger bedre enn ubeskyttet stål. Vi fører Galfan galvanisering som gir 50-55 ganger bedre beskyttelse enn ubeskyttet stål.
Det har blitt brukt gabioner i mer enn hundre år. I Bologna i Italia finnes det gabioner fra 1890-tallet som fortsatt er intakte. Vegvesnet har i Norge brukt gabioner først og fremst til å bygge tørrmurer i forbindelse med veibygging. Et godt eksempel er støyskjerm på E18 rett syd for Larvik. Siden tidlig på 2000 tallet har etterspørselen etter gabioner økt kraftig da bygging med bruk av gabioner er billigere og enklere enn de fleste alternativer. Man fyller kurvene med ønsket type stein som i sin helhet blir til en mur eller fasade. Man kan slippe å bruke store gravemaskiner hvor man tidligere puslet stein sammen til en mur.